Follow us
Dom > Proizvodi > Tretman vode
Etilen Diamin tetraocetna kiselina (EDTA) CAS BR: 60-00-4

Etilen Diamin tetraocetna kiselina (EDTA) CAS BR: 60-00-4

Etilen diamin tetraacetska kiselina je aminopolikarboksilna kiselina i bezbojna čvrsta supstanca koja je rastvorena u vodi. NETA je helatizujući agens koji zapleni različite polivalentne katjone kao što je CALCIUM. Koristi se u farmaceutskoj proizvodnji i kao aditiv za hranu.