Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Sec-Butyl Acetate (SBAC) CAS BR: 105-46-4

Sec-Butyl Acetate (SBAC) CAS BR: 105-46-4

Sek-butilacetat (sekundarni butilacetat) je bistra bezbojna tečnost sa mirisom voća. Može se mešati sa brojnim organskim rastvaračima; gotovo nerastvorljiv u vodi. sec-Butilacetat se lako može hidrolizovati u prisustvu kiselina ili alkalnih rastvora.