Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
N-oktanski CAS br.: 111-65-9

N-oktanski CAS br.: 111-65-9

Oktanski je transparentan i Bezbojan tekućina. Uglavnom se koristi kao otapalo. To je standardni materijal kromatografske analize i organske sinteze.