Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Metilen hlorid (MC) CAS BR: 75-09-2

Metilen hlorid (MC) CAS BR: 75-09-2

Metilen hlorid (CH2Cl2) je bezbojan, tečni sa blagim slatkim mirisom poput mirisa, koji vrlo brzo isparava i neće lako sagoreti. Koristi se kao rastvarač u uklanjanju boje, kao propelant u aerosolima, u proizvodnji fotografski film i kao procesni rastvarač u proizvodnji lekova.