Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Metil acetat (MTAC) CAS br. 79-20-9

Metil acetat (MTAC) CAS br. 79-20-9

Metil acetat je bistra, bezbojna tečnost koja ima tipični ester miris. Uobičajeno se koristi u proizvodima s niskim toksičnim rastvaračima kao što su lepkovi, boje i uklanjanje laka za nokte. Veoma se može mešati sa svim uobičajenim organskim rastvaračima (alkoholima, ketonima, glikolima, estrima), ali ima samo malu fleksibilnost u vodi. Postaje rastvorniji u vodi sa povišenim temperaturama.