Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Izobutil acetat (IBAC) CAS BR: 110-19-0

Izobutil acetat (IBAC) CAS BR: 110-19-0

Izobutil acetat je bistra bezbojna tečnost sa voćnim mirisom. Koristi se kao rastvarač za lak i nitrocelulozu. Podseća na n-butilacetat i metil izobutil keton u performansama rastvarača i može se koristiti kao zamena za ove rastvarače u mnogim formulacijama.