Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Diizobutil keton (DIBK) CAS BR: 108-83-8

Diizobutil keton (DIBK) CAS BR: 108-83-8

Diizobutil keton je sporo isparljiv, rastvarač niske gustine koji ima dobru aktivnost za mnoge sintetičke smole, uključujući nitrocelulozu, fenolike, estere rosa, alkide, ugljovodonike, poliestere i akrilne kiseline. Korisno je kao retarder solvent za poboljšanje protoka i smanjenje vlage. Za detalje o ovom proizvodu molimo vas da kontaktirate Sandru e-poštom: sandra@haofeichem.com