Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Dicikloheksilamin (DCHA) CAS br. 101-83-7

Dicikloheksilamin (DCHA) CAS br. 101-83-7

Dicikloheksilamin je bezbojna providna uljana tečnost sa blagim mirisom amonijaka. Blago je rastvorljiv u vodi i može se mešati sa organskim rastvaračima. Koristi se kao katalizator za boje, lakove i boje. Takođe se koristi za proizvodnju inhibitora korozije, tekstila i aditiva za papir i akceleratora vulkanizacije.