Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Cikloheksilamin (CHA) CAS BR: 108-91-8

Cikloheksilamin (CHA) CAS BR: 108-91-8

Cikloheksilamin je jaka organska kaustična tečnost sa čudnim mirisom. Može da formira azeotrop sa vodom na 96.40 ° C, mešajući sa puno organskih rastvarača. Cikloheksilamin se koristi kao intermedijer u sintezi drugih organskih jedinjenja. To je građevinski blok za farmaceutske proizvode (npr. Mukolitike, analgetike i bronhodilatore).