Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Cikloheksanon (CYC) CAS BR: 108-94-1

Cikloheksanon (CYC) CAS BR: 108-94-1

Cikloheksanon je bezbojna, uljana tečnost sa mirisom sličan acetonu. To je esencijalna hemikalija koja se koristi u proizvodnji najlonskog polimera. Takođe se koristi u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, polivinilhlorida i njegovih kopolimera, smola, inhibitora korozije, boja i premaza i kao tanji u lakovima.