Follow us
Dom > Proizvodi > Rastvarači
Hloroform CAS br. 67-66-3

Hloroform CAS br. 67-66-3

Hloroform je bezbojna, prozirna i isparljiva tečnost sa posebnom slatkošću. Relativna gustina 1.489, tačka fiksiranja je -63.2 ℃. Malo je zapaljivo, sitno rastvara se u vodi, rastvara se u etanolu, etru, benzenu, benzinumu itd. Stabilnost Hloroforma je siromašna, lako se hidrolizuje u metanojskoj kiselini i vodoničnom hloridu.