Follow us
Dom > Proizvodi > Poliuretan i smola
Politemetilen eter glikol (PTMEG) CAS BR: 25190-06-1

Politemetilen eter glikol (PTMEG) CAS BR: 25190-06-1

Poletetrametilen eter glikol (PTMEG) je voštana, bela čvrsta supstanca koja se topi do bistre, bezbojne, viskozne tečnosti u blizini sobne temperature. Jednostavno se rastvara u alkoholima, estrima, ke-tonovima, aromatičnim ugljovodonicima i ugljovodoničnim hloridima. Ne rastvara se u vodi ili masnim ugljovodonicima. PTMEG je važna sirovina za proizvodnju poliuretana (kao što su PU vlakna, poliuretanski elastomer, sintetizovano bilje, aditivi za boje, adhezivi i zaptivne mase), poliesteri i poliamidi.