Follow us
Dom > Proizvodi > Poliuretan i smola
Maleični anhidrid (MA) CAS BR: 108-31-6

Maleični anhidrid (MA) CAS BR: 108-31-6

Malein anhidrid je organsko jedinjenje. To je bezbojna ili bela čvrsta supstanca sa mirisnim mirisom. To je heterociklično jedinjenje koje se koristi u proizvodnji nezasićenih poliesterskih smola. Maleični anhidrid ima širok spektar drugih aplikacija; Koristi se u sintetičkim tenzidima, insekticidima, herbicidima i fungicidima.