Follow us
Dom > Proizvodi > Poliuretan i smola
Dimetil fumarat (DMF) CAS BR: 624-49-7

Dimetil fumarat (DMF) CAS BR: 624-49-7

Dimetilformamid je bezbojna tečnost sa blagim mirisom poput amonijaka. To je važna industrijska sirovina i odličan rastvarač, koji se koristi u poliuretanskim, akrilnim vlaknima, medicini, poljoprivrednoj medicini i međuproizvodima.