Follow us
Dom > Proizvodi > Poliuretan i smola
2-hidroksipropil metakrilat (HPMA) CAS BR: 27813-02-1

2-hidroksipropil metakrilat (HPMA) CAS BR: 27813-02-1

To je bezbojna prozirna tečnost, lako se polimerizuje, rastvorljivo sa vodom, alkoholom, etrom i drugim organskim rastvaračima. Proizvod se uglavnom koristi za proizvodnju akrilne smole, akrilnih premaza, tekstilnog sredstva, adheziva i aditiva za dekontaminaciju i mazivo.