Follow us
Dom > Proizvodi > Poliuretan i smola
2-hidroksietil metakrilat (HEMA) CAS br. 868-77-9

2-hidroksietil metakrilat (HEMA) CAS br. 868-77-9

HEMA se široko primenjuje u proizvodnji hidroksil akrilne smole aktivne grupe i raspoređivanju industrije premaza i epoksidne smole, diizocijanata i melamin-formaldehidne smole za proizvodnju dvokomponentnih prevlaka i funkciju dodavanja pranja ulja za podmazivanje u industriji proizvodnje ulja.