Follow us
Dom > Proizvodi > Agro i farmaceutski proizvodi
Trietilamin (TEA) CAS br. 121-44-8

Trietilamin (TEA) CAS br. 121-44-8

Trietilamin je hemijsko jedinjenje koje se često naziva TEA. Ova isparljiva tečnost nema boju i ima oštar ribu poput mirisa u kombinaciji sa amonijakom. Koristi se za proizvodnju lekova, pesticida, retardera, visokoenergetskog goriva, gumenog valeaniziranog agensa itd.