Follow us
Dom > Proizvodi > Agro i farmaceutski proizvodi
Methenamin (HMTA) CAS BR: 100-97-0

Methenamin (HMTA) CAS BR: 100-97-0

Heksamin koji se naziva i Urotropin je neka vrsta sirovine za sredstvo za negu fenolne plastike, katalitički agens za amino plastiku, sredstvo za puhanje od vulkanizirane gume, sredstvo za smanjivanje antioksidanata za tekstilne proizvode, diuretik i germicid farmacije, crni eksploziv vojne industrije i pesticida poljoprivrede. Može se koristiti i za apsorbent za svetlost i vazduh u maski za otrovne gasove, ako se pomeša sa kavstičnom sode i fenoksidom.