Follow us
Dom > Proizvodi > Agro i farmaceutski proizvodi
Glifosat CAS br. 1071-83-6

Glifosat CAS br. 1071-83-6

Glifosat (N- (fosfonometil) glicin) je sistemski herbicid sa širokim spektrom i desikant za usjeve. To je organofosforno jedinjenje, posebno fosfonat. Koristi se za ubijanje korova, posebno godišnjih korovskih korova i trava koje se takmiče sa usjevima.