Follow us
Dom > Proizvodi > Aditivi za hranu i hranu
Fumaric Acid (FM) CAS br.: 110-17-8

Fumaric Acid (FM) CAS br.: 110-17-8

Fumarična kiselina je bela granula bez mirisa ili kristalni prah. Rastvorljiv je u alkoholu, slabo rastvorljiv u vodi i etru, i veoma slabo rastvorljiv u hloroformu. Fumarična kiselina može se koristiti kao farmaceutski sredstvo za mešanje i optičko beljenje. U farmaceutskoj industriji, koristi se za proizvodnju alexipharmic natrijum dimercaptosuccinate i željezni fumarat. Fumarna kiselina se takođe koristi u proizvodnji nezasićene poliesterske smole